LageLab forplikter seg

LageLab er en liten bedrift dedikert til lidenskapen for ull, garn og håndarbeid. Vi er stolte av å tilby kvalitetsprodukter som ikke bare inspirerer kreativitet, men også reflekterer vårt dype engasjement for etiske prinsipper.

I LageLab forstår vi at hvert produkt har en historie, og vi legger vekt på å sikre at denne historien er preget av integritet og bærekraft. Våre etiske retningslinjer er veiledet av prinsippene om rettferdighet og bærekraftighet, spesifikt gjennom god dyrevelferd, å respektere menneskerettigheter, opprettholde anstendige arbeidsforhold og minimere vår påvirkning på miljøet.

Vi samarbeider kun med leverandører som deler vår forpliktelse til rettferdige arbeidsforhold og bærekraftig produksjon av ull og garn. Våre produkter er nøye utvalgt for å sikre at de ikke bare møter de høyeste standardene for kvalitet, men også at de representerer et positivt bidrag til samfunnet og miljøet, og er derfor i all hovedsak lokale, norske produkter.

Vi oppfordrer våre kunder til å være en del av denne reisen mot etisk forbruk ved å velge produkter som er laget med omtanke og respekt for mennesker og planeten vår.

  

1. Integritet og Etikk

1.1. Vi forplikter oss til å opptre med høyeste grad av integritet og etikk i alle forretningsaktiviteter.

1.2. Vi aksepterer ikke korrupsjon i noen form og forplikter oss til å handle i samsvar med alle gjeldende anti-korrupsjonslover.

2. Menneskerettigheter

2.1. Vi forplikter oss til å respektere og støtte grunnleggende menneskerettigheter i alle aspekter av virksomheten vår.

2.2. Vi vil ikke samarbeide med eller støtte andre bedrifter som er involvert i menneskerettighetsbrudd.

3. Arbeidsforhold

3.1. Vi forplikter oss til å opprettholde anstendige arbeidsforhold i våre egne operasjoner og hos våre leverandører.

3.2. Vi vil ikke samarbeide med leverandører som ikke respekterer grunnleggende arbeidstakerrettigheter. 

3.3 Vi vil søke å finne norske leverandører så langt det lar seg gjøre.

4. Miljøpåvirkning

4.1. Vi erkjenner vårt ansvar for å redusere vår miljøpåvirkning og forplikter oss til å handle for å bevare og beskytte miljøet.

4.2. Vi vil aktivt søke å minimere eller eliminere negativ miljøpåvirkning av våre produkter og tjenester.

4.3. All ull som selges i nettbutikk skal være fra norske sauer, videreforedlet og tilvirket i Norge. 

4.4. Andre produkter som selges skal, så langt det lar seg gjøre, være produsert i Norge, av norske materialer. Der dette ikke er mulig skal det innhentes bekreftelser på at varene har blitt produsert under rettferdige forhold, og at arbeidere har fått rettferdig betalt.

5. Etisk handel

5.1. Vi vil handle med leverandører, partnere og kunder som deler våre etiske verdier og forpliktelser.

5.2. Vi vil søke å sikre at våre produkter og tjenester ikke er knyttet til negativ påvirkning på samfunn eller miljø.

6. Etisk Kommunikasjon

6.1. Vi forplikter oss til å kommunisere på en ærlig, klar og rettferdig måte med våre ansatte, kunder, partnere og interessenter.

6.2. Vi vil ikke delta i villedende eller manipulerende kommunikasjon.

ETIKK

Bærekraft

LageLab har laget egne etiske retningslinjer som vi forplikter oss til å følge. Det handler om at vi skal forsøke å forlate jorda litt bedre enn vi fant den. Det handler også om at alle som er involvert i produktene skal få rettferdig betalt og jobbe i et godt arbeidsmiljø. Dette gir ikke de billigste produktene, men gjør godt for planeten vår, lokalmiljøene og helsa vår.